นายเจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ

สร้างกำลังในการดำรงชีวิต (Life Skills) ให้กับนักเรียน สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีความฝันและเป้ามาย กล้าที่จะทำในสิ่งที่ท้าทาย และกระตือรือร้นในการทำสิ่งใหม่ๆ

ผู้สอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Address: 279 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800
Email: wbac2554@hotmail.com
FB: wbac2554
Email : chadtawat@wbac.ac.th สำหรับเพื่อนครู